500 de ani de la trecerea in lumea celor drepti

  • Marime: 28.64 KB
  • Pentru: liceu
  • Afisari: 1374
  • Download: 86
 

Cel mai glorios Domnitor al poporului nostru, a fost Domn al Moldovei în perioada 1457-1504. Cînd s-a urcat pe tron, Ştefan a găsit ţara pustiită şi sărăcită, în special de invaziile a numeroase oşti străine, dar şi răvăşită de haos şi incertitudine, animozităţi interne, crime şi trădări. În 47 de ani de domnie a reuşit cu tact, însă uneori şi cu cruzime, să instaureze în ţară ordinea şi statornicia.

A fost un foarte bun gospodar, un iscusit diplomat, talentat conducător de oşti şi un desăvîrşit strateg, impunînd Moldova ca o forţă însemnată în spaţiul Europei centrale şi de sud-est. Cetăţile, palatele şi curţile domneşti, bisericile şi mănăstirile, cronicile, scrierile bisericeşti, numeroase obiecte de artă rămase din acea epocă fac dovadă că Moldova lui Ştefan cel Mare a avut şi un valoros aport la tezaurul culturii europene şi chiar mondiale.

Există zeci de portrete–caracterizări ale lui Ştefan cel Mare, atît în scrieri strict istorice, cît şi în creaţii artistice cu caracter istoric. Cronicarul Grigore Ureche (1590-1647) ne-a lăsat se pare primul, în limba română, un portret pe potrivă al Domnitorului: „Fost-au acest Ştefan Vodă om nu mare de stat, mînios, şi degrabă vărsa sînge nevinovat, de multe ori la ospeţe omoria fără judeţ. Dealtminterea era întreg la minte, nelenevos, şi lucrul său ştia să-l acopere; şi unde nu gîndeai, el acolo îl aflai. La lucruri de războaie meşter; unde era nevoie însuşi se vîria, ca văzîndu-l ai săi, să nu îndărăpteze. Şi pentru aceea rar războiu de nu biruia. Iar unde-l biruiau alţii, nu perdea nădejdea; că ştiindu-se căzut jos se ridica deasupra biruitorilor.”

O caracterizare pe cît de plastică, pe atît de obiectivă, i-a făcut marelui domnitor ilustrul istoric şi cărturar Nicolae Iorga (1871-1940): „Poporul românesc găsise în Ştefan cel Mare cea mai curată şi mai deplină icoană a sufletului său: cinstit şi harnic, răbdător fără să uite şi viteaz fără cruzime

 

Top download la Istorie

Titlul referatului Pentru Download Marime (KB)
Constitutia din 1923 liceu 5668 22.1 KB
Primul razboi mondial gimnaziu 5362 25.22 KB
Consecintele celui de-al doilea razboi mondial liceu 4453 106.12 KB
Razboiul Rece liceu 4371 23.43 KB
Marea Unire din 1918 gimnaziu 3991 12.23 KB
Grecia antica liceu 3920 496.66 KB
Razboaiele punice liceu 3740 23.73 KB
Uniunea Europeana liceu 3707 61.88 KB
Participarea Romaniei la Primul Razboi Mondial liceu 3159 49 KB
Patriotismul liceu 2528 267.15 KB