Acreditivul documentar

  • Marime: 20.64 KB
  • Pentru: liceu
  • Afisari: 1685
  • Download: 191
 

Acreditivul documentar

Pentru a defini acreditivul documentar se impune a se face referire la Regulile si uzantele uniforme privind acreditivul documentar din Publicatia Camerei Internationale de Comert nr .500 ( 1993 ) care stipuleazã în art . 2 cã :

Pentru scopurile acestor articole , termenii ' acreditiv documentar '( Documentary credit ) si ' scrisoare de credit stand - by ' ( Standby Letter of Credit ), numiti în continuare acreditiv , definesc orice aranjament , indiferent cum ar fi denumit sau descris , prin care o bancã ( banca emitentã ), actionând la cererea si dupã instructiunile unui client ( ordonatorul ) , sau din partea bãncii ,

(I)trebuie sã facã o platã sau la ordinul unei terte pãrti ( beneficiarul ) sau trebuie sã accepte si sã plãteascã cambii trase de beneficiar , sau

(II)autorizeazã o altã bancã sã efectueze o astfel de platã , sau sã accepte si sã plãteascã astfel de cambii , sau

(III)autorizeazã o altã bancã sã negocieze , contra documentelor stipulate , dacã sunt îndeplinite conditiile acreditivului .

Pentru scopurile acestor articole , filialele unei bãnci în alte tãri sunt considerate bãnci separate ."

În unele lucrãri de specialitate1 , ale unor autori consacrati , definitia acreditivului documentar apare sub o formã sau alta dar sensul acesteia rãmâne acelasi .

Spre exemplificare , Imireanu A .Mihai Gheorghe ( vezi 1 ) defineste acreditivul documentar astfel : " o formã de decontare prin care plãtile se efectueazã pe mãsura livrãrii mãrfurilor , executãrii lucrãrilor si prestãrilor serviciilor , dintr-o sumã rezervatã în acest scop si tinutã la dispozitia furnizorului la unitatea bancarã a plãtitorului , într-un cont special numit cont blocat ."

În lucrarea Tranzactii comerciale internationale , Ioan Popa dã urmãtoarea definitie : "acreditivul documentar ( engl . Letter of Credit , L/C ) reprezintã angajajamentul ferm asumat de cãtre o bancã la ordinul si în contul clientului sãu ( exportatorul ) de a plãti o anumitã sumã de bani ( reprezentând contravaloarea exportului ) contra documentelor atestând efectuarea obligatiei ( livrarea mãrfii ) pe care exportatorul se obligã sã le emitã si sã le prezinte în conditiile si termenele stabilite de ordonatorul acreditivului ."

 

Top download la Economie

Titlul referatului Pentru Download Marime (KB)
Analiza SWOT a S.C. Bere Craiova S.A. facultate 4592 38.25 KB
Planificarea auditului financiar-contabil liceu 4113 26.03 KB
Plan de afaceri-S.C.BRANCUSI SRL liceu 4067 28.27 KB
Analiza financiara a intreprinderii facultate 3986 19.81 KB
Globalizarea si Romania in contextul globalizarii facultate 3135 42.71 KB
Plan de afaceri-proiect educatie anteprenoriala liceu 3072 24.69 KB
Calitatea serviciilor publice liceu 2567 37.51 KB
Studiul calitatii produselor si serviciilor liceu 2538 22.78 KB
Fundamentarea veniturilor si cheltuielilor bugetare liceu 2468 27.75 KB
IAS 1-Prezentarea situatiilor financiare liceu 1986 28.07 KB