Acreditivul in afacerile comerciale externe

  • Marime: 26.02 KB
  • Pentru: facultate
  • Afisari: 1823
  • Download: 254
 

Acreditivul in afacerile comerciale externe

Vanzarea de marfuri si furnizarea de servicii cumparatorilor straini comporta riscuri suplimentare in raport cu comertul pe plan intern. Desi interesele partilor raman aceleasi, cumparatorul tine ca prestatiile sa fie oferite, iar vanzatorul ca plata sa fie efectuata. In tranzactiile internationale riscurile cresc. Aceste riscuri pot fi reduse prin utilizarea unor tehnici de decontare a tranzactiilor, reglementate si acceptate pe plan international.

Acreditivul documentar, este cea mai utilizata modalitate de plata in cadrul relatiilor comerciale internationale. Derularea operatiunilor cu acreditvul documentar este reglementata de catre Regulile si Uzuantele Uniforme (R.U.U.) privind creditul documentar, elaborate de Camera Internationala de Comert din Paris. Aceste reguli au fost publicate pentru prima data la Lisabona in 1951 si revizuite de mai multe ori.

Acreditivul permite punerea la dispozitie si apoi plata unei sume determinate, contra remiterii documentelor stipulate, atat timp cat sunt respectate conditiile prevazute in prealabil. Beneficiarul nu va putea incasa suma cuvenita decat contra remiterii unor documente, pe baza carora banca va decide daca plata poate fi efectuata sau poate fi acceptata o cambie. In operatiile cu acreditive, toate partile interesate trebuie sa ia in consideratie documentele si nu marfurile, serviciile si/sau alte prestatii la care se refera aceste documente. (R.U.U. art 4.) Deci se poate spune ca acreditivul documentar este o tranzactie independenta, separata de alte contracte, bazandu-se numai pe documentele si instructiunile prin care a fost initiat. Atat timp cat documentele prezentate de beneficiar sunt strict conforme conditiilor acestuia si banca insarcinata cu executarea acreditivului le-a onorat prin plata, negociere sau acceptare, banca ordonatoare este obligata sa le preia si sa ramburseze banca straina, care din ordinul ei a executat acreditivul.

Partile implicate in derularea acreditivului sint urmatoarele:

Importatorul (ordonatorul), care da instructiuni bancii sale cu privire la deschiderea acreditivului, pe baza contractului de vinzare-cumparare;

Banca emitenta (ordonatoare), care deschide acreditivul;

Banca exportatorului (notificatoare), care aduce la cunostinta clientului sau deschiderea acreditivului, transmitandu-i o copie a scrisorii de deschidere a acreditivului;

Exportatorul (beneficiarul), care expediaza marfurile si apoi prezinta la banca sa documentele de expediere intocmite in stricta conformitate cu conditiile din acreditiv.

Procedura de deschidere a acreditivului documentar include doua etape principale:

a.prezentarea cererii de deschidere a acreditivului.

Cerea este intocmita de catre ordonator si include toate instructiunile referitoare la acredtiv. De regula, cererea se intocmeste intr-o limba de uz international. In cerere se mentioneaza urmatoarele date:

numele si adresa beneficiarului;

numarul si data contractului referitor la efectuarea decontarilor prin acreditiv;

suma ce trebuie platita;

descrierea marfurilor cu specificarea cantitatii, pretului;

documentele contra carora se efectueaza utilizarea acreditivului in Banca beneficiara;

conditia de livrare a marfurilor, potrivit INCOTERMS 1990;

termenul cand trebuie prezentate documentele specificate la banca pentru a incasa suma, sau pentru acceptare sau negociere;

valabilitatea acreditivului (pana la 25 zile);

alte precizari: livrari partiale permise/nepermise, transbordari permise/nepermise, cine suporta comisioanele bancare, forma acreditivului (revocabil/irevocabil, confirmat/neconfirmat), modul de realizare (prin plata la vedere/ diferata/ prin acceptare/ prin negociere), transferabil/netransferabil.

b.elaborarea propriu-zisa a acreditivului.

Pe baza instructiunilor de la clientul sau banca emitenta intocmeste acreditivul documentar pe care-l transmite beneficiarului prin intermediul bancii sale. Toate instructiunile corespund celor din cererea de deschidere, fara amendamente si traduceri in alta limba. Astfel banca care deschide un acreditiv documentar poarta o raspundere a decontarii datorita angajamentului de plata asumat.

 

Top download la Economie

Titlul referatului Pentru Download Marime (KB)
Analiza SWOT a S.C. Bere Craiova S.A. facultate 4592 38.25 KB
Planificarea auditului financiar-contabil liceu 4113 26.03 KB
Plan de afaceri-S.C.BRANCUSI SRL liceu 4067 28.27 KB
Analiza financiara a intreprinderii facultate 3986 19.81 KB
Globalizarea si Romania in contextul globalizarii facultate 3135 42.71 KB
Plan de afaceri-proiect educatie anteprenoriala liceu 3072 24.69 KB
Calitatea serviciilor publice liceu 2567 37.51 KB
Studiul calitatii produselor si serviciilor liceu 2538 22.78 KB
Fundamentarea veniturilor si cheltuielilor bugetare liceu 2468 27.75 KB
IAS 1-Prezentarea situatiilor financiare liceu 1986 28.07 KB