Acte necesare pentru infiintarea unei firme

  • Marime: 35.04 KB
  • Pentru: liceu
  • Afisari: 4136
  • Download: 1691
 

Sediu firma:

1. Prima etapa pentru infiintarea unei firme noi este stabilirea locului/spatiului unde societatea va avea sediul principal si, daca este cazul, a sediilor secundare.

sediul social al firmei se poate stabili intr-un spatiu proprietatea unuia sau a mai multor asociati ori aflat in folosinta acestora;

se pregatesc/obtin acte doveditoare pentru spatiu: extras de carte funciara de la proprietari; contract de inchiriere, subinchiriere, comodat; avizul favorabil al proprietarilor sau chiriasilor din locuintele cu care se invecineaza spatiul in cauza (pe orizontala si verticala).

Acte doveditoare pentru sediu:

Dovada detinerii cu titlu legal a spatiului se poate face cu: (copii)

contract de vanzare-cumparare;

contract de inchiriere sau subinchiriere inregistrat la organele fiscale locale, in maximum 15 zile de la data semnarii (conform Legii 181/1997);

contract de asociere in participatiune;

contract de leasing imobiliar;

contract de comodat, de uz, uzufruct;

certificat de mostenitor;

extras din cartea funciara.

Se prezinta acordul coproprietarilor (daca acestia exista).

Daca sediul este situat intr-un imobil cu destinatia locuinta (bloc), care intra sub incidenta Legii locuintelor nr. 114/1996, se realizeaza schimbarea destinatiei din locuinta in sediu social si, potrivit legii, este obligatoriu:

Sa se prezinte si avizul favorabil al asociatiei proprietarilor, sau

Daca nu exista asociatia proprietarilor, se prezinta avizul favorabil al titularilor contractelor de inchiriere sau al proprietarilor din locuintele cu care se invecineaza spatiul, pe plan orizontal si vertical.

Declaratie pe proprie raspundere pentru inregistrare:

Declaratia pe proprie raspundere (model) este documentul din care rezulta ca fiecare declarant indeplineste conditiile legale pentru detinerea si exercitarea calitatii pe care o are in societatea comerciala.

Declaratia pe proprie raspundere trebuie data de:

persoanele fizice care desfasoara activitati independente;

fondatori;

administratori;

reprezentantul permanent - persoana fizica - desemnat prin contractul de administrare a unei societati comerciale;

cenzori.

Declaratia pe proprie raspundere poate avea una din urmatoarele forme:

forma autentificata de notarul public;

declaratie tip, semnata in fata judecatorului delegat sau in fata directorului oficiului registrului comertului al municipiului Bucuresti...

 

Top download la Management

Titlul referatului Pentru Download Marime (KB)
Plan de afaceri - agentie de turism facultate 17997 23.55 KB
Plan de afaceri - Producerea si comercializarea vestimentatiei textile pentru femei facultate 15677 279.59 KB
Plan de afaceri - Pizza HALLO liceu 14147 40.01 KB
Plan de afaceri SC RIGA PAN SA facultate 12142 199.13 KB
Plan de afaceri - fabrica de mobilier facultate 11377 21.11 KB
Plan de afaceri - laborator de patiserie facultate 10073 22.59 KB
Managementul proiectelor liceu 9564 37.66 KB
Plan de afaceri - Infiintarea unei sali de calculatoare liceu 9299 675.57 KB
Managementul resurselor umane facultate 9218 156.7 KB
Plan de afaceri - proiect educatie antreprenoriala liceu 8565 24.73 KB