Acte necesare pentru infiintarea unei firme sau societati comerciale

  • Marime: 35.08 KB
  • Pentru: liceu
  • Afisari: 2044
  • Download: 509
 

Acte necesare pentru infiintarea unei firme sau societati comerciale

Infiintarea unei societati comerciale necesita indeplinirea mai multor formalitati pentru stabilirea tuturor aspectelor legale ale firmei.

Sediu firma:

1.Prima etapa pentru infiintarea unei firme noi este stabilirea locului/spatiului unde societatea va avea sediul principal si,daca este cazul, a sediilor secundare.

sediul social al firmei se poate stabili intr-un spatiu proprietatea unuia sau a mai multor asociati ori aflat in folosinta acestora;

se pregatesc/obtin acte doveditoare pentru spatiu: extras de carte funciara de la proprietari; contract de inchiriere, subinchiriere, comodat; avizul favorabil al proprietarilor sau chiriasilor din locuintele cu care se invecineaza spatiul in cauza (pe orizontala si verticala).

Acte doveditoare pentru sediu:

Dovada detinerii cu titlu legal a spatiului se poate face cu: (copii)

contract de vanzare-cumparare;

contract de inchiriere sau subinchiriere inregistrat la organele fiscale locale, in maximum 15 zile de la data semnarii (conform Legii 181/1997);

contract de asociere in participatiune;

contract de leasing imobiliar;

contract de comodat, de uz, uzufruct;

certificat de mostenitor;

extras din cartea funciara.

Se prezinta acordul coproprietarilor (daca acestia exista).

Daca sediul este situat intr-un imobil cu destinatia locuinta (bloc), care intra sub incidenta Legii locuintelor nr. 114/1996, se realizeaza schimbarea destinatiei din locuinta in sediu social si, potrivit legii, este obligatoriu:

Sa se prezinte si avizul favorabil al asociatiei proprietarilor, sau

Daca nu exista asociatia proprietarilor, se prezinta avizul favorabil al titularilor contractelor de inchiriere sau al proprietarilor din locuintele cu care se invecineaza spatiul, pe plan orizontal si vertical.

Declaratie pe proprie raspundere pentru inregistrare:

Declaratia pe proprie raspundere (model) este documentul din care rezulta ca fiecare declarant indeplineste conditiile legale pentru detinerea si exercitarea calitatii pe care o are in societatea comerciala.

Declaratia pe proprie raspundere trebuie data de:

persoanele fizice care desfasoara activitati independente;

fondatori;

administratori;

reprezentantul permanent - persoana fizica - desemnat prin contractul de administrare a unei societati comerciale;

cenzori.

Declaratia pe proprie raspundere poate avea una din urmatoarele forme:

forma autentificata de notarul public;

declaratie tip, semnata in fata judecatorului delegat sau in fata directorului oficiului registrului comertului al municipiului Bucuresti;

atestata de avocat, in conditiile Legii nr. 51/1995;

inclusa in actul constitutiv sau modificator authentic

Denumire firma

2.Se stabileste denumirea noii societati (firme) si, daca este cazul, emblema societatii.

firma si emblema se stabileste de asociati si trebuie sa se deosebeasca de firma si emblema altor societati;

firma si emblema trebuie sa fie scrise in primul rand in limba romana;

firma si emblema se verifica la Oficiul Registrului Comertului din judetul unde se stabileste sediul firmei, eliberandu-se dovada inregistrarii si rezervarii acestora pe o perioada de 3 luni;

 

Top download la Economie

Titlul referatului Pentru Download Marime (KB)
Analiza SWOT a S.C. Bere Craiova S.A. facultate 4592 38.25 KB
Planificarea auditului financiar-contabil liceu 4113 26.03 KB
Plan de afaceri-S.C.BRANCUSI SRL liceu 4067 28.27 KB
Analiza financiara a intreprinderii facultate 3986 19.81 KB
Globalizarea si Romania in contextul globalizarii facultate 3135 42.71 KB
Plan de afaceri-proiect educatie anteprenoriala liceu 3072 24.69 KB
Calitatea serviciilor publice liceu 2567 37.51 KB
Studiul calitatii produselor si serviciilor liceu 2538 22.78 KB
Fundamentarea veniturilor si cheltuielilor bugetare liceu 2468 27.75 KB
IAS 1-Prezentarea situatiilor financiare liceu 1986 28.07 KB