Actul constitutiv al societatii comerciale

  • Marime: 21.46 KB
  • Pentru: liceu
  • Afisari: 2979
  • Download: 278
 

Actul constitutiv al societatii comerciale

În expunerea de motive a legii de adoptare a O.U.G. 76/2001 privind simplificarea unor formalitati administrative pentru înregistrarea si autorizarea functionarii comerciantilor se manifesta cu urgenta adoptarii a unor reglementari este “justificata de necesitatea stringenta a simplificarii procedurilor administrative pentru înregistrarea si autorizarea functiilor comerciantilor în scopul îmbunatatirii mediului de afaceri, reducerii birocratiei si facilitatii procesului investitional.”

Consideram ca desi scopul propus este laudabil, prin procedura unica instituita se ajunge la o îngreunare a procedurii, atât în ceea ce priveste durata, dar ceea ce este mai grav, si în ceea ce priveste costurile acesteia.

Mai mult, consideram ca s-a pierdut o pretioasa ocazie de a corija unele carente ale O.U.G nr. 76/2001 între care ne oprim doar asupra admiterii redactarii actului constitutiv si sub semnatura privata, dar cu data certa renuntându-se astfel la formarea traditionala a actului autentic, care dadea valoare si autoritate vointei asociatiilor.

A.Reglementare

Dintre dispozitiile O.U.G. nr. 76/2001 republicata, care reglementeaza

materia actului constitutiv al societatilor comerciale, admitând forma sub semnatura privata supune atentiei:

a)Art. 4 alin. 1, conform caruia “activitatea de asistenta acordate

solicitantilor, la cerere si pe cheltuiala acestora, se pot desfasura si în cadrul camerilor de comert si industria teritoriala, numai în structuri distincte ale Biroului Unic, înainte de depunerea cererii de înregistrare si autorizare.”

Pentru ca în enumerarea activitatilor de asistenta intra “redactarea actelor constitutive si a actelor modificatoare ale acestora, darea de date certa sau, dupa caz, obtinerea autentificarii acestora”(conform art. 4 alin. 2), ar trebui sa întelegem ca redactarea actelor constitutive si darea de data certa intra în competenta structurilor distincte de Biroul Unic din cadrul C.C.I. (camerelor de comert si industrie).

Adica în competenta unor functionari. Dar, competenta materiala exclusiva a darii da data certa apartine notarilor publici.

În ceea ce priveste autentificarea actelor constitutive este respectata competenta materiala exclusiva a notarilor publici.

b)Art. 13 pastreaza continutul initial O.U.G. nr.76/2001 conform

caruia “actele modificatoare ale actelor constitutive urmeaza regimul juridic stabilit de prezenta ordonantei de urgenta pentru actele constitutive.”

Aceasta dispozitie trebuie interpretata în corelatie cu situatia de fapt existenta la intrarea în vigoare a ordonantei, dar si cu principiile de drept în materia formei actelor juridice.

Astfel sunt posibile doua solutii:

Societati comerciale constitutive anterior O.U.G. nr.76/2001, care în

temeiul ordonantei vor trebui sa solicite Biroului Unic preschimbarea actului certificat de înmatriculare si a codului fiscal cu noul certificat de înregistrare continând codul unic de înregistrare atribuit – si-au autentificat actul constitutiv si, orice act modificator va trebui, chiar dupa intrarea în vigoare O.U.G. nr. 76/2001, sa îmbrace tot forma autentica potrivit principiului simetriei formelor;

Societati comerciale constituie dupa intrarea în vigoare a O.U.G. nr.

76/2001, care se pot constitui fie în forma autentica, fie prin act sau semnatura privata, dar cu data certa.

B.Avantajele autentificarii actului costitutiv

Ca act cu solemnitatile cerute de lege, de care un functionar conpetent

actul constitutiv autentificat prezinta urmatoarele avantaje:

a)Pentru ca la autentificarea actului de catre notarul public participa în mod obligatoriu, personal sau prin mandatar (dar tot în forma autentica, toti asociatii societatilor comerciale) facându-se despre aceasta mentiune în încheierea de autentificare cu datele de indentificare ale fiecaruia este sigur ca actul va reflecta vointa acestora; pe când în cazul actului sub semnatura privatacu data certa, nefiind obligatorie prezenta partilor, exista dubii privind consimtamântul dat de asociati la redactarea actului constitutiv, mai mult, nu se poate garanta ca semnaturile, apartin persoanelor fizice ce s-au constituit ca asociati ai societatii comerciale.

b)Pentru ca actul constitutiv contine semnaturile asociatiilor, continutul este opozabil oricând fata de oricare dintre ei, dar si fata de terti, deoarece mentiunile ce reprezinta constatarile personale ale notarului public fac dovada deplina, ele neputând fi combatute decât prin procedura înscrierii în fals; asadar actul autentificat are valoare probatorie superioara actului sub semnatura privata cu data certa, valabil pâna la proba contrarie.

c)Înscrisurile autentice au întotdeauna data certa, bucurându-se de prezumtia legala de valabilitate, dispensând partea de orice alta dovada fata de terti, doar în ziua în care a devenit “data certa”;

d)Înscrierile autentice se investesc cu formula executorie si astfel, pot fi aduse la îndeplinirea pe calea executarii silite, ca orice hotarâre judecatoreasca;

e)Actul autentic poate fi modificat sau stins doar printr-un alt act autentic potrivit principiului simetriei formelor; niciodata nu poate fi modificat prin act sub semnatura privata(nici chiar daca are data certa).

 

Top download la Drept

Titlul referatului Pentru Download Marime (KB)
Politicile comune ale Uniunii Europene facultate 3632 952.44 KB
Principiile de baza ale administratiei publice locale liceu 2414 31.06 KB
Terorismul facultate 1960 89.77 KB
Drept-lucrare de licenta facultate 1928 101.25 KB
Izvoarele dreptului comunitar european liceu 1914 31.31 KB
Impozite si taxe facultate 1800 71.33 KB
Drepturile cetatenilor in Uniunea Europeana liceu 1543 35.86 KB
Contractul de vanzare-cumparare in comertul international facultate 1498 28.86 KB
Consiliul Europei facultate 1385 48.45 KB
Traficul ilicit de droguri si Terorismul facultate 1270 648.66 KB