Africa-continentul rasei negre

  • Marime: 25.4 KB
  • Pentru: gimnaziu
  • Afisari: 3474
  • Download: 388
 

Africa-continentul rasei negre

Africa este al –III lea continent ca mărime al Pământului având o suprafaţă de aproximativ 30 milioane km2 , traversat de Ecuator, cele 2 tropice (Racului – 23º 30' latitudine nordică şi Capriconului – 23º 30' latitudine sudică) şi de meridianul zero.

Limita faţă de Europa urmăreşte strâmtoarea Gibraltar (13 km) şi ţărmul sudic al Mării Mediterane, cu 2 golfuri importante: Sirta Mare şi Sirta Mică.

Limita faţă de Asia începe de la Canalul Suez, trece prin Marea Roşie, strâmtoarea Bab el Mandeb şi Golful Aden.

În est se află Oceanul Indian, cu un ţărm foarte regulat, lipsit aproape complet de golfuri şi insule. Singura peninsulă importantă este cea a Somaliei ce pătrunde adânc în ocean, limitând spre sud Golful Aden. Cea mai mare insulă, despărţită de continent prin strâmtoarea Mozambic (şi una din cele mai mari insule de pe glob, ocupând locul IV) este Madagascar, cu o suprafaţă de peste 580000 km2 .

În vest, ţărmurile Africii sunt scăldate de apele Oceanului Atlantic. Cel mai mare golf african, ce se deschide larg spre Atlantic este cel al Guianeei, separat de delta fluviului Niger în Golful Benin, situat în vest, şi Golful Biafra, în est. Aproape de ţărmul african se găsesc insulele Canare (Spania) şi ale Capului Verde.

Extremităţile continentului african sunt:

La Nord – Capul Blanc – 37º 21'

La Est – Capul Guardafului – 51º 23'

La Sud – Capul Acelor - 34º 51'

La Vest – Capul Verde - 17º 32'

Africa reprezintă un bloc continental masiv, cu un contur puţin articulat, lipsit de golfuri.

Ţărmul spre Atlantic este rectiliniu iar în faţa sa valurile au ridicat o barieră de nisip. În Golful Guineei, cordoanele de nisip barează în spatele lor lagune.

Forma tipică a reliefului Africii, mai puţin variat ca al altor continente este podişul tabular întins. Altitudinea medie a continentului este de 700 m iar altitudinea maximă a continentului este de 5895 m (Vârful Kilimanjaro).

Africa poate fi împărţită în trei grupe, astfel deosebim Africa joasă (Sahara, Sudan, Guineea şi Depresiunea Zair) cu altitudinea mai mică de 500 m , Africa înaltă (Abisinia şi Somalia) şi Africa de Sud, constituită din podişuri înalte de peste 1000 m. Doar sistemul montan al Atlasului este format prin cutare, restul munţilor africani reprezentând mari zone de grupa atât marginile înălţate ale Marelui Graben Est-african (Podişul Abisiniei şi Podişul Somaliei) cât şi munţi, podişuri ridicate tectonic (Ahaggar, Air, Tibesti) şi horsturile ( Munţii de Cristal şi Munţii Scorpiei). De formarea Marelui Graben Est-african sunt legate puternice erupţii vulcanice, care au dat naştere vulcanilor Kilimanjaro – 5195 m şi Elgon 4322 m.

Depresiunile sunt largi şi limitate de praguri: Kalahari, Zair, Ciad, Niger precum şi cele din Sahara.

Câmpiile sunt restrânse şi de scufundare recentă (Senegalului, Guineei Superioare, Mozambicului şi Somaliei).

Africa este continentul cu clima cea mai caldă de pe glob, cu o zonă de climă ecuatorială ( cu temperaturi medii anuale având variaţii sezoniere reduse şi cantităţi mari de precipitaţii), 2 zone de climă subecuatorială, 2 zone de climă tropicală cu precipitaţii extrem de reduse ( între 50-150 mm anual) şi 2 zone subtropicale ( cu 2 sezoane opuse – umed şi secetos).

Temperatura cea mai ridicată + 58º C s-a înregistrat la Azizizah (Libia) la 13 sept. 1922.

Valorile termice de peste 40º C sunt frecvente în întreaga Sahară.

Clima ecuatorială este cea mai umedă climă şi o întâlnim de o parte şi de alta a Ecuatorului până la 5ºC latitudine nordică şi sudică.

Clima subecuatorială se întinde între 5ºC 18ºC latitudine nordică şi sudică. Încălzirea puternică din timpul verii a uscatului atrage masele de aer dinspre ocean, prelungind Alizeul de SE, iar iarna predomină Alizeul de NE, uscat.

Clima tropicală este o climă de deşert şi semideşert. Aceasta ocupă zona tropicelor, între 18º C şi 25º C latitudine nordică şi sudică. În partea de nord se găseşte cel mai întins deşert al lumii, Sahara, cu 8,8 milioane km2. Caracteristica acestui climat este dată de diferenţele termice mari între zi şi noapte, dar mai ales de absenţa îndelungată şi neregularitatea ploilor.

Clima mediteraneană ocupă extremităţile continentului care stau sub influenţa periodică a maselor de aer temperat. Se caracterizează prin veri aride şi ierni ploioase, când bat vanturile de vest.

Lacurile cele mai importante, jalonate pe linia Marelui Graben Est-african, lacuri tectonice ce au apă dulce sunt Victoria (cel mai mare lac al Africii), Malawi, Edward, Mobutu Sese Seco, Turkana, Kivu, Tana. Doar Lacul Ciad este cu apă sărat, el fiind puţin adânc şi într o zonă aridă.

Cel mai adânc lac al Africii este Tanganyika cu aproximativ 1435 m , el ocupând locul 2 pe glob.

Cele mai importante fluvii ale Africii sunt Nilul (cel mai lung fluviu al lumii), Zair, Niger, Zambezi, Orange, Limpopo, Senegal.

Nilul izvorăşte din apropierea Ecuatorului. Izvorul său este considerat râul Kagera. Cursul Nilului este orientat S N, traversând 3 zone climaterice ( ecuatorială, subecuatorială şi tropicală). Datorită acestui fapt debitul Nilului variază de la 500 m3/s pe timp de iarnă până la 7000 m3/s în timpul verii. Principalii afluenţi ai Nilului sunt Nilul Albastru şi Atbara, din podişul Ethiopiei. Nilul se varsă în Marea Mediterană printr o deltă. Este singurul curs de apă care traversează deşertul Sahara.

Congo (Zair) ocupă primul loc pe continent prin suprafaţa bazinului de 3,6 milioane km2 şi un debit mediu de 50000 m3/s. Este un fluviu tipic ecuatorial, cu un regim constant şi cu numeroase cascade (cascadele lui Stanley şi Livingstone). El se varsă în Oceanul Atlantic printr un estuar lung de 17 km.

Zambezi, cu un regim tipic subecuatorial, este cel mai important fluviu din sudul Africii ( 2600 km şi un bazin de 1,3 milioane km2) se varsă în Oceanul Indian printr o deltă. După confluenţa cu râul Cuando formează cascada Victoria.

Datorită multitudinii de zone climaterice întâlnite pe continentul african vegetaţia este şi ea foarte diversificată. Astfel întâlnim pădure ecuatorială, savană, stepă tropicală, deşerturi tropicale precum şi vegetaţie mediteraneană.

Pădurea ecuatorială ocupă 8% din suprafaţa Africii. Datorită precipitaţiilor abundente şi temperaturilor ridicate vegetaţia creşte tot timpul anului, determinând cea mai mare bogăţie de specii arboricole de pe glob.

Savana ocupă 40% din suprafaţa Africii. Vara ierburile se usucă şi se pot aprinde cu uşurinţă de la soare. În lungul fluviilor apar pădurile galerii.

Deşerturile tropicale (Sahara şi Namib) au o vegetaţie foarte rară (ierburi scunde şi arbuşti) şi doar în oaze apar palmieri (curmali).

Vegetaţia mediteraneană este reprezentată în Africa printr un tufăriş spinos şi prin păduri de stejar şi cedrii în munţi.

Nicu fauna Africii nu este săracă. Aici întâlnim o multitudine de vieţuitoare. Astfel aici trăiesc diferite specii de maimuţe, de păsări cu penaj viu şi divers colorat, erbivore de talie mare, carnivore puternice, rozătoare, reptile, insecte felurite, precum şi dromaderul.

Se pot enumera: zebre, girafe, cimpanzei, gorile, lemurieni, struţi africani, păuni africani, boa madagascarienis, iguana, lei, elefanţi, okapi, bivol cafric, varanul de Nil, şarpele african de ouă, pasărea fantomă, găinuşa perlată, păsări de nectar, sfrâncioc albastru ( numai în Madagascar), şoarecele elefant, liliacul Egiptean, pangolinul uriaş, pangolinul de stepă, porcul ţepos, câine sălbatic african, mangusta, hiena brună, hiena pătată, ghepardul, viezure cu agăţători, porc furnicar, antilopa palidă, kudu mic, nyala, bivolul african cu cafre, antilopa vacă, antilopa gnu, gazela damă, gazela dorcas, oaia cu coamă, rinocerul cu bot ascuţit , rinocerul cu bot lat, macacul urs, lemur catta (Madagacar), maimuţa cu degete (Madagascar), mandrili, maimuţe cu nas turtit, paviani. Toate aceste sunt specii care pot fi întâlnite numai în Africa, multe dintre ele fiind ocrotite de lege, fiind în pericol de dispariţie.

Solul Africii este direct influenţat de climă şi vegetaţie, astfel devenind şi el foarte variat. Solurile predominante sunt solurile brune roşii de savane aride, soluri roşii de savane cu ierburi înalte, soluri roşii maronii de păduri tropicale, soluri deşertice şi solurile lateritice podzolite.

Africa este un continent slab populat, cu diferenţe mari ale densităţii între regiunile de coastă şi cele din interior.

Africa are o populaţie foarte tânără, jumătate din ea fiind sub 20 ani. Deşi natalitatea

 

Top download la Geografie

Titlul referatului Pentru Download Marime (KB)
Protectia mediului liceu 7882 40.16 KB
Tipuri de medii geografice pe Terra liceu 4253 448.83 KB
Importanta reciclarii deseurilor menajere liceu 3690 18.6 KB
Delta Dunarii liceu 3150 23.85 KB
Desertificarea gimnaziu 1727 28.23 KB
Poluarea si degradarea solului liceu 1624 879.79 KB
Poluarea Marii Negre liceu 1621 17.73 KB
Podisul Dobrogei liceu 1541 72.95 KB
Egipt liceu 1462 483.7 KB
Plante si animale pe cale de disparitie din Romania liceu 1446 24.86 KB