Agentia de turism. Referat

  • Marime: 40.17 KB
  • Pentru: facultate
  • Afisari: 6075
  • Download: 1763
 

România este dotată cu un potenţial turistic de excepţie, cu forme de relief armonios îmbinate, cu climă favorabilă dezvoltării turismului, înzestrată cu vegetaţie şi faună bogată cu numeroase monumente istorice de artă şi arhitectură putând astfel satisface prin turismul mantan, balnear, cultural, litoral etc.

Varietatea de resurse turistice naturale şi antropice oferă disponibilitate pentru turism. După revoluţia din 1989 turismul românesc s-a înscris pe orbita reformei economice de tranziţie, spre economia de piaţă concentrată în privatizarea întreprinderilor şi unităţilor de turism şi descentralizarea sau automatizarea acestora devenind societăţi comerciale cu capital de stat, privat sau mixt. Restructurarea turismului românesc este un proces profound în derulare la defăşurarea căreia participă din plin atât administraţia naţională de turism ( Ministerul Turismului) cât şi investitorii români agenţii economici interni, dar şi investiţiile străine sub forma de societăţi mixte). Din 1991 s-a trecut la clasificarea pe stele a unităţilor turistice de cazare şi alimentaţie publică în conformitate cu standardele internaţionale şi cu criteriile stabilite în acest sens pe plan intern. Realitatea actuală a turismului românesc reclamă particularităţi din ce în ce mai conştiente pentru investiţiile de capital străin în acest domeniu contribuind astfel la valorificarea bogatului potenţial şi restaurării. Locul turismului în socieate este repezentat de sectorul terţiar al serviciilor unde sunt incluse pe lângă acesta şi alimentaţia, transportul, ocrotirea sănătăţii, învăţământul, activitatea sportivă. Rolul acestuia se împarte pe diferite planuri, economic, social, cultural şi politic. Din punct de vedere economic acesta se manifestă direct prin aportul activităţi turistice la creşterea produsului intern brut şi a venitului naţional, conducând astfel la echilibrarea balanţei de preţ. Indirect se manifestă având în vedere influenţa pe care o are turismul asupra dezvoltării altor ramuri ale economiei şi invers, de aceea turismul este o ramură de interferenţă. dar şi de sinteză. Din puncte de vedere social acesta crează locuri de muncă, diminuează şomajul, dezvoltă capacitatea intelectuală precum şi refacerea sănătăţi indivizilor. Din punct de vedere cultural-educativ se manifestă prin creşterea nivelului de cultură şi civilizaţie precum şi al nivelului educaţiei. Rolul politic constă în faptul că reprezintă un mesager al păcii întrucât contribuie la dezvoltarea legăturilor pe multiple domenii între diferite naţiuni fapt ce contribuie la o mai strânsă colaborare.

 

Top download la Turism

Titlul referatului Pentru Download Marime (KB)
Turismul in Romania liceu 4717 1.84 MB
Hera turism-plan de afaceri facultate 2741 37.75 KB
Turismul rural,ecologic si cultural in comuna Moeciu facultate 1905 108.44 KB
Plan de marketing pentru lansarea produsului turistic Vrancea - patria vinurilor liceu 1898 48.13 KB
Agentia de turism-principalul intermediar din cadrul industriei turismului liceu 1770 299.84 KB
Agentia de turism. Referat facultate 1763 40.17 KB
Turismul si rolul lui in viata oamenilor gimnaziu 1466 40.02 KB
Turismul European liceu 1131 332.29 KB
Mediul si turismul in Romania liceu 1087 108.12 KB
Agroturismul in tarile europene si in Romania liceu 983 48.06 KB