Contabilitatea salariilor

  • Marime: 93.96 KB
  • Pentru: facultate
  • Afisari: 18649
  • Download: 10985
 

LUCRARE PENTRU OBŢINEREA CERTIFICATULUI DE COMPETENŢĂ PROFESIONALĂ

CONTABILITATEA SALARIILOR

CURPINS:

Argument

Cap. I Introducere

1.1 Salariul – preţul muncii

Cap. II Prezentarea societăţii

Cap. III Calculul salariilor

3.1 Determinarea venitului brut

3.2 Reţineri din salarii

3.3 Impozitul pe salarii

Cap. IV Datoriile sociale

4.1 CAS

4.2 CASS

4.3 Fondul de şomaj

4.4 Alte datorii

Cap. V Conturi şi documente specifice evidenţierii cheltuielilor salariale

5.1 Conturi specifice

5.2 Documente specifice

Cap. VI Monografie

Bibliografie

Cap. I Introducere

1.1. Salariul – Preţul muncii

Salariul reprezintă „expresia bănească a valorii forţei de muncă”, „preţul forţei de muncă”, „plata forţei de muncă”. Mai simplu, salariul este definit ca „plata, de regulă în formă bănească, a unei activităţi depuse”, „preţul muncii”, „plata muncii”.

Prin legea nr. 53/2003 – Codul Muncii se prevede:

„Art. 154 – (1) Salariul reprezintă contraprestaţia muncii depuse de salariat în baza contractului individual de muncă.

(2) Pentru munca prestată în baza contractului individual de muncă fiecare salariat are dreptul la un salariu exprimat în bani.

Art. 155 – Salariul cuprinde salariul de bază, indemnizaţiile, sporurile, precum şi alte adaosuri.

Art. 156 – Salariile se plătesc înaintea oricăror alte obligaţii băneşti ale angajatorului.”

Din punct de vedere fiscal, salariul reprezintă:

- Pentru angajatori (societate comercială, regie autonomă etc.), o cheltuială, ca orice altă cheltuială, impusă de necesitatea desfăşurării activităţii. Angajatorul, care face „plata muncii” sub formă de „salarii”, are obligaţia:

- De a se înregistra pe cheltuieli cu salariile acordate, care reprezintă o „cheltuială cu salariile”, înregistrată în debitul contului 641 „Cheltuieli cu remuneraţiile personalului”, care este o cheltuială deductibilă la calcului profilului impozabil (adică admisă a sa scădea din veniturile impozabile în scopul determinării profitului impozabil);

- De a se înregistra în evidenţa financiar-contabilă cu „salariile plătite”, respectiv cu „salariile şi alte drepturi cuvenite personalului”, în creditul contului 421 „Personal – remuneraţii acordate”, şi de a calcula şi reţine, prin stopaj la sursă, obligaţiile bugetare (contribuţia pentru şomaj, pensie, sănătate şi impozitul).

 

Top download la Contabilitate

Titlul referatului Pentru Download Marime (KB)
Contabilitatea salariilor facultate 10985 93.96 KB
Contabilitate de gestiune si calculatia costurilor liceu 5679 23.56 KB
Bilantul contabil liceu 4895 51.8 KB
Contabilitate financiara liceu 4566 150.36 KB
Contabilitatea stocurilor de materii prime materiale si obiecte de inventar liceu 4168 79.47 KB
Referat Contabilitate - GAZCOM SRL facultate 4028 25.31 KB
Contabilitatea decontarilor cu clientii facultate 4015 48.93 KB
Bilantul contabil-contul de profit si pierdere liceu 3832 30.06 KB
Contabilitate de gestiune-cursuri facultate 3662 190.81 KB
Contabilitatea institutiilor publice liceu 2838 43.3 KB