Didactica

  • Marime: 28.55 KB
  • Pentru: liceu
  • Afisari: 2106
  • Download: 281
 

Didactica

1.Definitia didacticii si aria ei de cuprindere

Didactica reprezinta o ramura a stiintelor educatiei care înglobeaza tehnicile,metodele ,mijloacele si procedeele necesare proiectarii strategiilor didactice pentru procesul de învatare si predare în cadrul sistemului bazat pe organizarea învatamîntului pe clase si ani de studiu.

În aria de cuprindere a didacticii intra stabilirea strategiei didactice si includerea ei în proiectul de lectie.

Fiecare actiune didactica presupune realizarea anterioara a unui proiect de lectie conform planificarii calendaristice a tematicii disciplinei respective.

Pentru fiecare dintre discipline exista o programa analitica numita ,,curriculum’’.

2.Didactica informationala

Didactica informationala este acea ramura a didacticii care se ocupa cu studiul aspectelor legate de realizarea unui dialog modern,eficient si care conecteaza cele doua componente ale binomului educational prin intermediul computerului,ca mijloc de învatamînt si ca mediu de comunicare.

Didactica informationala îsi propune sa relizeze studierea aspectelor legate de receptarea specificului programarii proceselor,a restructurarii conceptuale si procesuale aduse de programare actului de predare si învatare privit ca pe o comunicare educationala .

2.1.Interpretarea cibernetica a procesului de instruire

Obiectul ciberneticii îl constituie studiul legaturilor,comenzilor si controlului în sistemele tehnice si organismele vii.

Masinile,aparatele,organismele vii sunt studiate cibernetic din punct de vedere al capacitatii de a recepta o anumita informatie,de a o pastra în sistemele de memorie,de a o transmite prin canalele de legatura si de a o prelucra în sistemele prin care îsi dirijeaza propria lor actiune într-o directie corespunzatoare obiectivelor propuse.

Toate fenomenele si procesele care activeaza pe baza principiului comenzii si controlului pot fi studiate si modelate cybernetic,respective pot fi cunoscute,stapî-

nite,dirijate si folosite în scopuri precise.

2.2.Definirea domeniului didacticii informationale

Doua aspecte trebuie sa fie mentionate privind rolul formative al informaticii în

cadrul procesului de învatamînt :

Pregatirea în ddomeniul informaticii prin clase si facultati de profil-adica predarea informaticii,cu toate ramurile ei,atît în clasele cu profil informatic din învatamîntul preuniversitar,cît si în facultatile de profil ale învatamîntului universitar ;

Utilizarea calculatorului electronic ca instrument didactic în desfasurarea procesului de predare-învatare.

Obiectivul propus nu poate fi realizat decît daca utilizarea calculatorului,ca instrument didactic,se realizeaza în contextual folosirii unor strategii didactice adecvate.

Domeniul didacticii informationale,aceasta noua componenta a didacticii,include mijloace,procedee,tehnici si metode moderne.

2.3.Instruirea programata,premisa a instruirii asistate de calculator

Conducerea si coordonarea activitatii din diverse domenii (economic,administratie

proiectare si cercetare,sanatate,telecomunicatii etc.) este din ce în ce mai greu de realizat fara a fi sustinuta,asistata de calculatorul electronic.

Învatamîntul programat permite doua modalitati de programare pedagogica :

1.Programarea lineara (tip Skinner)

2.Programarea ramificata (tip Crowder)

Ambele tipuri de programare pedagogica au caracteristici comune si anume : Segmentarea materialului informativ în pasi mici reuniti în secvente ce intercaleaza exercitii,probleme,întrebari cu raspunsurisugerate,teste cu lacune avînd drept scop verificarea ,fixarea si consolidarea cunostintelor din secventele anterioare.

Programele lineare de instruire dilueaza informatiile în pasi mici pe care toti elevii îi parcurg în aceeasi succesiune,informatiile avînd intercalate secvente de fixare si verificare.

Programele ramificate se caracterizeaza printr-o serie de trasaturi menite sa corecteze unele din deficientele instruirii programate lineare.

Instruirea programata realizeaza o constructie modulara si ierarhica a materialului informativ. Acesta este un lucru deosebit de important pentru ca el face posibila trecerea de la instruirea programata la instruirea asistata de calculator.

2.4.Alternative ale didacticii informationale

În procesul de predare-învatare se pot utiliza o multitudine de alternative ce respecta principiile didacticii moderne,ale didacticii informationale. Toate acestea sunt o prelungire (prin utilizarea în predare de mijloace electronice) a tehnicilor de algoritmizare si instruire programata,utilizate din ce în ce mai frecvent.

Dintre alternativele adoptate de catre didactica informationala,cel putin 4 pot fi luate în considerare :

1.Instruirea asistata de calculator

2.Aplicarea principiilor inteligentei artificiale în educatie

3.Utilizarea sistemelor expert educationale

4.Învatamîntul deschis la distanta prin intermediul retelei de calculatoare

2.4.1.Instruirea asistata de calculator

Instruirea asistata de calculator presupune utilizarea unor programme computer care sunt capabile sa gestioneze programe de instruire,în special de tip ramificat.

Premergator instruirii asistate de calculator prin programme computer specializate putem preciza cîteva situatii:

folosirea calculatorului ca auxiliary al profesorului (mijloc de predare);

folosirea calculatorului ca instrument de ghidare a activitatii de învatare a elevului ;

folosirea calculatorului ca support al programelor ce ajuta la realizarea unor documente utilizate ca mijloace didactice ;

folosirea calculatorului ca instrument de lucru al elevului/studentului ;

Dintre avantajele utilizarii metodei instruirii asistate de calculator în procesul de predare-învatare amintim :

posibilitatea individualizarii procesului instructiv ;

personalizarea actului de învatare ;

parcurgerea secventelor de învatare-evaluare în ritm propriu utilizatorului ;

tinerea activitatii utilizatorului sub control sever ;

motivarea utilizatorului spre o învatare temeinica,într-un timp scurt;

eliminarea timpilor morti din procesul educativ;

favorizarea transferului de cunostinte si integrarea lor ;

descongestionarea activitatilor profesorului de sarcini pe care,în lectia clasica,este obligat sa le îndeplineasca ;

disponibilizarea profesorului pentru actul de îndrumare,consiliere,producînd modificarea pe care tînarul o doreste si anume,sa fie tratat nu ca un subiect capabil sa îngurgiteze informatia,ci ca un partener al profesorului în actul propriei formari.

2.4.2.Documentarea electronica

Documentarea electronica reprezinta o alternativa de utilizare a tehnicii de calcul

electronic în asistarea procesului de instruire.

Bibliotecile electronice (virtuale) permit accesul la informatia dorita fie prin vizualizarea acesteia pe ecranul monitoarelor calculatoarelor electronice,fie prin listarea acestora,la cererea utilizatorului,pe support de hîrtie,sau copierea lor pe suport magnetic.

Utilizarea bibliotecilor virtuale ofera multiple avantaje comparativ cu bibliotecile clasice :se pot consulta de la distanta fara a fi necesar accesul într-o institutie de profil ;regasirea informatiei este mult mai rapida ;exista posibilitatea copierii de informatii pe support magnetic sau pe hîrtie,în vederea utilizarii ulterioare a informatiilor respective.

2.4.3.Posta electronica-sistem de comunicare în procesul de instruire asistata de calculator

INTERNET-ul este o retea de întindere mondiala ce cuprinde o vasta colectie de informatii si resurse disponibile prin intermediul calculatorului.

Acesta a fost descris ca ,,o colectie larga de retele legate’’ sau ca o ,,retea de retele’’,prezentîndu-se ca cel mai complex instrument de învatare din lume .

Prin INTERNET se pot localiza resurse de cunostinte care permit studierea oricarei discipline sau comunicarea rapida cu alte persoane din orice zona geografica.

Ca instrument util INTERNET-ului,posta electronica (e-mail) este unul dintre primele servicii dezvoltate pentru INTERNET. Acesta se poate utiliza pentru a schimba ,,scrisori’’ sau fisiere cu alte persoane conectate la INTERNET.

Posta electronica permite de asemenea o comunicare rapida între profesor si student,dar si între studenti,dezvoltîndu-se astfel un dialog permanent între persoane ce au interes comun instruirea asistata de facilitatile INTERNET a studentilor.

2.4.4.Învatamîntul la distantaca modalitate de desfasurare a procesului de instruire asistata de calculator

O modalitate speciala de organizare a procesului de instruire asistata de calculator,

folosind cu precadere avantajele oferite de reteaua INTERNET o constituie învata-

mîntul la distanta. Aceasta forma de învatare presupune realizarea activitatii de instruire în domeniul unei specializari prin utilizarea pe scara larga a facilitatilor oferite de reteaua INTERNET.

Institutiile de învatamînt superior care organizeaza astfel de sisteme de învatamînt pun la dispozitia studentilor,prin site-ul propriu de INTERNET,posibilitatea accesarii avizierului virtual si a bibliotecilor virtuale.

Prin avizierul virtual se asigura utilizarea de catre studenti de informatii cum ar fi :

planuri de învatamînt,programme analitice,orare cu întîlniri tutoriale si asigurare de consultatii,programarea examenelor,rezultatele obtinute la examene.

3.Proiectarea didactica

Proiectarea didactica reprezinta procesul deliberativ de fixare mentala a pasilor ce vor fi parcursi în realizarea instructiei si educatiei.

3.1.Proiectarea didactica la nivel macro

Proiectarea didactica se realizeaza în cadrul sistemului de învatamînt la nivel macro (national) si la nivel micro (respectiv la nivelul unitatilor scolare.

La nivel macro se realizeaza planurile de învatamînt si programele analitice.

3.1.1.Planul de învatamînt-veriga importanta în stabilirea curriculumului national

Planul de învatamînt cuprinde o înlantuire a disciplinelor studiate pentru fiecare an de studiu în parte,în cadrul acestora reliefîndu-se doua arii curriculare :

prima – obligatorie,care face parte din curr

 

Top download la Diverse

Titlul referatului Pentru Download Marime (KB)
Securitatea si sanatatea in munca liceu 7416 57.44 KB
Accidente de munca liceu 5564 17.13 KB
Gestionarea deseurilor liceu 4391 371.17 KB
Despre comunicare - Ce este Comunicarea facultate 4038 2.94 MB
Lagare cu rostogolire liceu 2901 560.35 KB
Managementul educational liceu 2574 44.1 KB
Protectia sociala si nevoia de asistenta sociala facultate 2173 22.24 KB
Cultura organizationala a intreprinderii liceu 2058 21.48 KB
Recrutarea si selectia resurselor umane facultate 1641 20.82 KB
Animale disparute si animale pe cale de disparitie din tara noastra gimnaziu 1572 22.15 KB