Ecosistemul urban

  • Marime: 25.85 KB
  • Pentru: liceu
  • Afisari: 4553
  • Download: 651
 

Ecosistemul urban

Omul, ca orice fiinta vie, nu se afla în afara legilor care guverneaza viata pe planeta noastra, ci s-a format si dezvoltat în interactiune cu mediul natu-ral. Acesta a influentat dintotdeauna dezvoltarea societatii, dar gradul în care a exercitat aceasta influenta a fost diferit re la o epoca istorica la alta.

Mediul natural în care omul îsi desfasoara activitatea este format din mai multe sisteme ecologice. Un ecosistem, în general reprezinta relatia dintre lumea organismelor vii si mediul lor de viata, sau cum se mai spune, unitatea dintre biocenoza si biotip(exemplu: un lac, o padure, etc. formeaza în parte un ecosis-tem ). Un grup de oameni pe un spatiu determinat si mediul ambiant respectiv alcatuiesc împreuna un ecosistem urban . Ansamblul ecosistemelor planetei, între care exista relatii complexe de interconditionare,constituie ecosfera. Întrucât omul este singura fiinta vie care poate depune o activitate constienta, ecosistemul uman joaca rolul principal în cadrul ecosferei.

Biotopul urban reprezinta rezultatul actiunii modelatoare a omului asupra mediului “fizic”, actiune desfasurata într-un lung proces istoric, spre folosul sau. Ca si în cazul ecosistemelor naturale, si în acest caz se poate vorbi de factorii stationari ai biotopului urban, dar în elementele de biotop urban se pot include factorii indusi de catre societatea umana (factori ce se exprima prin elemente antropogenice )

Factorii stationari sunt cei geografici, geologici si pedologici. Acestia reprezinta elemente fixe care determina evolutia unei asezari umane. Într-o di-ferita masura, acesti factori (în special cei pedologici) sunt supusi actiunii antropice si modificati.

Elemente antropice ale biotopului

Elemente generate de structurile urbane. Asezarea umana reprezinta prin manifestarea sa spatial-functionala o entitate complet diferita din punct de vedere al biotopului, fata de ecosistemele naturale ; zone functionale urbane, pu-ternic antropizate, în special cele industriale, comerciale, si de afaceri, si în diverse masuri cele rezidentiale, învatamânt sau de agrement, prezinta modifi-cari spatiale specifice ale biotopului initial, orientat spre îndeplinirea scopurilor pentru care au fost realizate. Rezulta astfel modificari le tuturor factorilor de mediu (apa, aer, sol), precum si schimbari semnificative ale microclimatului.

Poluarea este rezultatul direct sau indirect al activitatilor umane ce se des-fasoara pe teritoriul orasului .Fara îndoiala ca la originea poluarii sta productia de materiale nespecifice mediului. Nu spectrul de materiale create de om este cauza reala, ci modul de gospodarire a acestora care, pe lânga faptul ca încorpo-reaza resurse neregenerabile si epuizabile, dupa utilizare sunt deversate în mediul natural, fara sa se cunoasca efectele de lunga durata asupra acestuia.

Factorii de poluare urbana sunt cei care se încadreaza în factorii general valabil de poluare a mediului înconjurator si se refera la:

1.Lipsa unei organizari si dezvoltari economice pe criterii ecologice, cu alte cuvinte, lipsa unei baze de dezvoltare durabila

2.Cresterea demografica exploziva care implica aglomerarea oraselor, ex-tinderea suprafetelor ocupate de orase si cresterea necesitatii de tot felul, constituie principala presiune exercitata din partea centrelor urbane asupra mediului. 3.Dezvoltarea tehnicii fara sa tina seama de principiile ecologice.

4.Crearea de bunuri materiale care încorporeaza resurse neregenerabile (sau greu regenerabile) si epuizabile.

5.Lipsa unei constiinte ecologice cu privire la posibilitatile mediului înconjurator constituie acel factor de comportament care concura în egala masura cu alti factori,la degradarea mediului.

6.Cresterea necesarului de apa în viitor.

Crearea marilor aglomerari urbane provoaca dezechilibre care pot sa se transforme în catastrofe (exemplu: la Milano în ultimii 20 de ani, nivelul apei subterane a scazut cu 20 m, la Bologna, pânza freatica în 1945 se gasea la 12m, astazi se afla la 35m adâncime. Se pune problema nu numai a lipsei posibile de apa în urmatoarele decenii, ci si a posibilitatii ca prin tasarea pamântului sa se produca alunecari masive de teren si distrugerea unor suprafete întinse de con-structii .

Varietatea poluarii ca si a cazurilor care o produc,conduce la schimbari specifice, uneori ireversibile, ale calitatilor factorilor de mediu.

Echilibru dintre comunitatea biotica si mediul fizic este decisiv pentru comunitate. Întreaga miscare a societatii este indisolubil legata de dezvoltarea istorica a productiei, de munca. Fiind un proces între om si natura, în cursul caruia omul efectueaza, reglementeaza si, prin actiunea sa, controleaza schimbul de materie dintre el si natura, munca presupune atât unitate cât si contradictia dintre om si natura. În procesul muncii, producând cele necesare existentei, oamenii pe de o parte extrag din mediul natural resursele regenerabile, iar pe de alta parte arunca în mediul natural reziduuri si deseurile activitatii productive si ale gospodariei fiecarei familii. Drept urmare, între mediul natural si cel creat de om se desfasoara o dubla contradictie:

Contradictia dintre dimensiunile necesitatilor mediului creat de om si volumul de resurse oferit de natura

Contradictia dintre mediul creat de om si mediul natural,sub aspectul dezechilibrelor pe care omul le poate provoca în natura si al efectului acestora asupra omului.

Biocenozele urbane, a doua parte componenta a ecosistemului urban este caracterizat prin evolutia speciei dominante,în teritoriul urban pe care o repre-zinta omul si antropocenoza care constituie cenoza principala în orase.

În ceea ce priveste celelalte specii din teritoriul urban, se pot face urmatoarele consideratii:fondul de specii din care este alcatuita biocenoza corespunde conditiilor de existenta din biotop.

Antropocenoza. Sistemul populatiei umane prezinta caracteristici distincte în raport cu celelalte cenoze, în primul rând generate de gradul înalt de structu-rare social-economica, care îi permite pe de o parte manipularea unor mari cantitati de materie si energie, iar pe de alta parte o puternica actiune modelatoa-re asupra mediului. Puternica mobilitate în teritoriu, precum si viteza sporita de circulatie a informatiei constituie alte elemente definitorii ale antropocenozei, care îi permite modificarea relativ rapida a mediului înconjurator pentru propriile nevoi. Datorita faptului ca omul ajunge sa-si creeze si sa utilizeze unel-tele care îi sporesc continuu forta si raza lui de actiune, el dispune treptat de o capacitate tot mai mare de a adapta si transforma obiectele si fortele naturii, de a produce în natura modificari mai mici sau mai profunde. Însa atât timp cât mijloacele de care a dispus omul au fost modeste, schimbarile declansate de el în mediu natural au fost lente si ele permiteau sa se readapteze,modificarile produse nu se caracterizau printr-o amploare si gravitate deosebita. În conditiile contemporane când acestea îi confera omului o uriasa forta transformatoare,el genereaza la rându-i modificari de o amploare,profunzime si rapiditate exceptio-nale. Crescând ca numar si dezvoltându-se istoric (astfel în sec.16-lea pe Pamânt traiau 450 milioane de oameni,în1900 s-au ajuns la 1,5 miliarde de persoane, iar în 1950 la peste 2 miliarde,astazi populatia planetei creste într-un ritm fara precedent ajungând la 5,8 miliarde de indivizi si cifra va ajunge 7,6 miliarde într-un sfert de veac, stabilindu-se probabil în jurul a 10 miliarde spre anul 2050) societatea umana a sporit mereu gama resurselor folosite, ca si proportiile exploatarii resurselor oferite de natura. În aceasta privinta este ilustrativ faptul ca în sec. al 17-lea erau utilizate doar 29 elemente chimice, în secolul al 19-lea se foloseau deja 62, pentru ca astazi sa fie utilizate toate elementele cunoscute a exista pe Terra.

 

Top download la Ecologie

Titlul referatului Pentru Download Marime (KB)
Poluarea mediului inconjurator liceu 19737 98.24 KB
Poluarea apei gimnaziu 6983 21.27 KB
Impactul depozitelor de deseuri industriale si urbane asupra mediului facultate 5192 19.21 KB
Protectia mediului natural liceu 4766 53.25 KB
Poluarea solului liceu 4512 44.86 KB
Poluarea aerului liceu 4286 289.42 KB
Protectia mediului 2 liceu 2183 26.75 KB
Poluarea atmosferei liceu 2085 22.51 KB
Poluarea-un dusman al Terrei gimnaziu 1839 20.12 KB
Poluarea Solului-atestat liceu 1518 76.46 KB