Plan de afaceri - Producerea si comercializarea vestimentatiei textile pentru femei

  • Marime: 279.59 KB
  • Pentru: facultate
  • Afisari: 15464
  • Download: 15677
 

Plan de afaceri

Producerea şi comercializarea vestimentaţiei textile pentru femei

CUPRINS

1.Afacerea

1.1. Definirea afacerii

1.2. Alegerea formei organizatorico-juridice

1.3 Alegerea structurii organizaţionale

1.4 Prezentarea firmei

2. Piaţa

2.1 Definirea pieţei

2.2 Analiza SWOT a industriei confecţiilor de îmbrăcăminte

2.3 Concurenţii

2.4 Cerinţe impuse faţă de segmentarea pieţei

2.5 Etapele segmentării pieţei

2.6 Elaborarea programei de producţie

3. Planul de marketing

3.1 Definirea mediului de marketing

3.2 Strategii de marketing

3.3 Politici de marketing

3.4 Marca intreprinderii

4. Managementul şi personalul

4.1 Planificarea necesarului de personal

4.2 Recrutarea

4.3 Selectia

4.4 Angajareasi integrarea profesionala

4.5 Recompensa personalului

4.6 Motivarea personalului

4.7 Programa de lucru

4.8 Alegerea structurii organizationale

5. Organizarea producţiei

5.1 Organuzarea procesului de producţie

51.1 Asigurarea sistemului de control a calităţii

5.1.2 Organizarea activităţii de control al calităţii

5.2 Argumentarea alegerii formei de organizare a procesului de fabricaţie………

5.3 Tehnologia procesului de fabricaţie

5.4 Calculul liniei tehnologice

5.5 Calculul indicilor tehnico – economici

5.6 Elaborarea planului fluxului

6. Riscuri

6.1 Tipuri de riscuri în atreprenoriatul de producţie

6.2 Metode de reducere a riscurilor

7. Planul financiar

7.1 Analiza economică a proiectului

7.2 Calculul preţului produsului

7.3 Indicatorii economici ai proiectului

7.4 Planul acţiunilor planificate până la începerea activităţii

7.5 Sursele financiare necesare pentru realizarea proiectului şi modul de utilizare a lor

7.6 Situaţia fluxului de numerar

7.7 Prognozarea raportului privind rezultatele financiare

7.8 Bilanţul contabil

7.9 Indicatorii eficienţei economice

7.10 Solvabilitatea firmei

8. Protecţia muncii şi a mediului ambiant

8.1 Analiza condiţiilor de muncă

8.2 Măsuri privind sanitaria industrială

8.3 Măsuri privind Tehnica securităţii

8.4 Măsuri privind protecţia împotriva incendiilor

8.5 Protecţia mediului ambiant

8.6 Calculul ingineresc privind protecţia incendiară

1.Afacerea

1.1 Definirea afacerii

Planul de afaceri întocmit serveste pentru estimarea posibilitatii de desfacere a unei afaceri pe suprafeţele suplimentare ale întreprinderii S.A.''Galanta'', ce se doreşte a se realiza şi pentru evaluarea rezultatelor într-o perioadă de timp determinată.

Afacerea preconizată are ca temă organizarea unei secţii de confecţii vestimentare şi a unei echipe de manageri care să gestioneze întreaga activitate.

Activitatea de bază: producerea şi comercializarea vestimentaţiei textile pentru femei.

Activitatea se va petrece în oraşul Orhei, în incinta întreprinderii SA”Galanta”. Aceasta decizie este însoţită de unele avantaje economice precum sunt: plătile de arendă mici, spaţiu asigurat, condiţii pentru a activa (energie electrica, termica, utilaj).

 

Top download la Management

Titlul referatului Pentru Download Marime (KB)
Plan de afaceri - agentie de turism facultate 17996 23.55 KB
Plan de afaceri - Producerea si comercializarea vestimentatiei textile pentru femei facultate 15677 279.59 KB
Plan de afaceri - Pizza HALLO liceu 14147 40.01 KB
Plan de afaceri SC RIGA PAN SA facultate 12142 199.13 KB
Plan de afaceri - fabrica de mobilier facultate 11377 21.11 KB
Plan de afaceri - laborator de patiserie facultate 10073 22.59 KB
Managementul proiectelor liceu 9564 37.66 KB
Plan de afaceri - Infiintarea unei sali de calculatoare liceu 9299 675.57 KB
Managementul resurselor umane facultate 9218 156.7 KB
Plan de afaceri - proiect educatie antreprenoriala liceu 8565 24.73 KB