Protectia mediului natural

  • Marime: 53.25 KB
  • Pentru: liceu
  • Afisari: 9065
  • Download: 4764
 

Protectia mediului natural

Ca urmare a cresterii economice generale, progreselor obtinute în toate domeniile vietii economice si sociale, omul a ajuns astazi sa dispuna de mijloace tehnice atât de perfectionate, încât consuma cantitati imense de resurse naturale regenerabile si neregenerabile, exploatând tot mai intens factorii de mediu si modificând natura într-un ritm rapid. Neimpunând însa asupra actiunilor sale un control adecvat si constient, omul lasa cale libera dezlantuirii unor dezechilibre economice, cu efecte negative asupra calitatii vietii sale cât si asupra evolutiei biosferei.

Din aceste motive în rândurile oamenilor de stiinta, ale oamenilor politici, ale populatiei în ansamblu, s-a format treptat convingerea ca, în conditiile civilizatiei contemporane, activitatea economica presupune nu numai preocuparea de a spori volumul si calitatea bunurilor materiale si a serviciilor prin asigurarea în mod curent a unei eficiente economice ridicate, ci si o grija crescânda de a proteja mediul înconjurator, care în ultima analiza, constituie conditia materiala de baza a cresterii economice.

Devine tot mai evident faptul ca, în conditiile unui mediu puternic degradat si poluat, un standard de viata materiala fie el si foarte ridicat îsi pierde orice sens, nemaitinând seama de influenta negativa a acestui mediu asupra evolutiei în perspectiva a fenomenelor naturale si biologice si, prin aceasta, asupra cresterii economice însesi.

În asemenea împrejurari apare tot mai necesara elaborarea si adoptarea unei politici economice de larga perspectiva, în care sa-si gaseasca locul o strategie ecologica concretizata în actiuni speciale de protejare a mediului înconjurator, integrate în programe de dezvoltare economica, precum si în crearea unor mecanisme economico-sociale de înfaptuire a acestor programe, ca si în realizarea unui cadru legislativ si institutional adecvat.

Devine astfel necesar studiul acestor fenomene în cadrul unei discipline care sa înbine armonios elementele de baza ale economiei cu sfera protectiei mediului, si careia din punct de vedere didactic se numeste economia mediului.

Economia mediului, asa cum a fost definita, este o disciplina de granita între ecologie si stiintele economice, care studiaza repartitia pe glob a resurselor naturale, precum si utilizarea lor în concordanta cu mentinerea echilibrului ecologic în natura.

Economia mediului, are menirea de a îmbina dezvoltare economic-sociala cu protejarea permanenta a mediului ambiant.

Economia mediului trebuie sa militeze împotriva economismului excesiv, dar si a ecologismului îngust, conservator, care exclude necesitatea dezvoltarii economice necesare societatii contemporane.

Economia mediului stabileste prioritatile atât în domeniul economic cât si al protectiei mediului, astfel încât interesele omului si integritatea naturii sa coexiste armonios.

 

Top download la Ecologie

Titlul referatului Pentru Download Marime (KB)
Poluarea mediului inconjurator liceu 19725 98.24 KB
Poluarea apei gimnaziu 6976 21.27 KB
Impactul depozitelor de deseuri industriale si urbane asupra mediului facultate 5191 19.21 KB
Protectia mediului natural liceu 4764 53.25 KB
Poluarea solului liceu 4512 44.86 KB
Poluarea aerului liceu 4285 289.42 KB
Protectia mediului 2 liceu 2183 26.75 KB
Poluarea atmosferei liceu 2085 22.51 KB
Poluarea-un dusman al Terrei gimnaziu 1839 20.12 KB
Poluarea Solului-atestat liceu 1518 76.46 KB