Contabilitatea capitalurilor

  • Marime: 53.89 KB
  • Pentru: liceu
  • Afisari: 3369
  • Download: 990
 

Contabilitatea capitalurilor

ARGUMENT

Contabilitatea a aparut pe o anumita treapta de dezvoltare a socetatii omenesti, din nevoia de a cunoaste volumul de munca vie si materializata cheltuita si rezultatele productiei si schimbului. Ea a izvorât din cerintele activitatii practice si s-a perfectionat continuu ca o consecinta fireasca a dezvoltarii relatiilor economice de productie si de schimb.

Prima definitie data contabilitatii apartine italianului Luca Paciolo, fiind formulata în lucrarea sa “Summa de Arittmetica, Geometria, Propotioni et Proportionalita’’ care a aparut în Venetia în anul 1494. El analizeaza contabilitatea ca un ansamblu de principii si reguli privind înregistrarea în partida dubla a averii ce apartine unui negustor, precum si la toate ce apartin acestuia, în ordinea în care au loc. În conceptia sa, partida dubla este definita prin prisma ecuatiei de schimb dintre avere si capital. Fiecare miscare sau tranzactie intervenita în masa averi implicid a capitalului este reprezentata ca un raport dintre primire si dare , respective între debitor , cel care primeste valoarea si creditor , cel care o avanseaza .

Contabilitatea este astazi o stiinta economica specializata în gestiunea valorilor separate patrimonial inclusa în familia stiintelor sociale. De aceea, împreuna cu alte stiinte de aceeasi vocatie, sunt tratate ca o grupa distincta de stiintele economice generale.

Obiectul contabilitatii consta în evidenta , calculul ; analiza si controlul raporturilor de schimb dintre alocarea si finantarea , destinatia si provenienta , utilizarea si reproductia valorilor econo mice separate patrimonial , cu dezvaluirea situatiei nete si financeare a patrimoniului , precum si a rezultatelor obtinute.

În present actul normativ de baza care reglementeaza modul de organizare si de conducere a evidentei contabile este Legea Contabilitatii nr.82/1991. acest act normativ contine reglementari unitare cu privire la organizarea sistemului contabil din România atât pentrun agentii economici cât si pentru celelalte entitati, inclusive pentru institutiile publice.

Pentru agentii economici evolutia sistemului contabil a cunoscut schimbari structurale importante marcate prin:

H.G. nr.704/1994 – odata cu aprobarea Regulamentului de aplicare aLegii Contabilitatii a aparut si planul de conturi aplicabil tuturor agentilor economici;

O.M.F.P. nr.94/2001 – aproba Reglementarile contabile cu Directiva a IV-a a Comunitatii Economice Europene si cu Standardele Internationale de Contabilitate aplicabile unitatilor economice care îndeplinesc criteriile de marime mentionate în actul normativ;

O.M.F.P.nr.306/2002 – aproba reglementarile contabile simplificate, armonizate cu Directivele Europene aplicabile unitatilor economice care se situeaza sub limita stabilita, considerate ca fac parte din întreprinderile mici si mijlocii care au intrat în vigoare la 1.ianuarie.2003.

Se poate afirma ca o data cu aplicarea ultimelor doua acte normative , sistemul contabil românesc al agentilor ecomomici a fost reformat raspunzând atât necesitatilor de informare a utilizatorilor cât si cerintelor de armonizare cu Directivele Europene si cu Standardele internationale de Contabilitate.

CONTABILITATEA CAPITALURILOR

2.1.Continutul si structura capitalurilor

Sub aspect economic , capitalul cuprinde totalitatea resurselor materiale care , prin asociere cu ceilanti factori de productie ( munca , stiinta , informatia , pamântul ) , participa la producerea de bunuri în scopul obtineri unui profit.

Din punct de vedere contabil, capitalurile detinute de agentii economici reprezinta surse stabile si permanente de finantare a activului patrimonial.

Cu ajutorul capitalurilor, societatea îsi procura mijloacele economice necesare: utilaje, cladiri, mijloace de transport, stocuri de materii prime si materiale, obiecte de inventar , etc.

Din punct de vedere patrimonial, capitalurile sunt elemente de pasiv.

Capitalurile se formeaza la înfiintarea socetatii, iar pe parcursul desfasurarii activitatii ele se majoreaza sau diminueaza, dupa caz, iar la încetarea activitatii se lichideaza.

Conturile de capitaluri cuprind totalitatea resurselor de finantare stabile, aflate la dispozitia unitatii patrimoniale formate din:

1.capitalurile proprii;

2.provizioane pentru riscuri si cheltuieli asimilate capitalurilor proprii;

3.împrumuturile pe termen mediu si lung si alte surse cu durata de finantare mai mare de un an.

 

Top download la Contabilitate

Titlul referatului Pentru Download Marime (KB)
Contabilitatea salariilor facultate 10967 93.96 KB
Contabilitate de gestiune si calculatia costurilor liceu 5663 23.56 KB
Bilantul contabil liceu 4880 51.8 KB
Contabilitate financiara liceu 4546 150.36 KB
Contabilitatea stocurilor de materii prime materiale si obiecte de inventar liceu 4164 79.47 KB
Referat Contabilitate - GAZCOM SRL facultate 4023 25.31 KB
Contabilitatea decontarilor cu clientii facultate 4011 48.93 KB
Bilantul contabil-contul de profit si pierdere liceu 3826 30.06 KB
Contabilitate de gestiune-cursuri facultate 3657 190.81 KB
Contabilitatea institutiilor publice liceu 2831 43.3 KB